Ogłoszenia drobne Zakopane Ogłoszenia drobne Zakopane
www.ogloszenia.zakopane.plKurs – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorz


Kurs – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze Zapisz się na kurs i rozpocznij naukę już TERAZ! UWAGA! Kurs dostosowany do nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. oraz ustawy z dnia 16 listopada 2000r.! Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie Koszt 179 zł brutto/os. Szkolenie składa się z: prezentacji, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych. Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd. UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych. Dostęp do kursu: Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura. Aktywność czasowa w kursie: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16– godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego. Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.akademia.julamedia.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia. Program szkolenia: 1.Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. 2.Terroryzm i metody jego finansowania. 3.Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych. 4.Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne. 5.Nietypowe działania Klientów. 6.Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa. 7.Rola i zadania instytucji obowiązanych. 8.Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej. 9.Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. 10.Krajowa ocena ryzyka. 11.Wybrane metody weryfikacji kontrahenta. 12.Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji. 13.Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF. 14.Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego. 15.Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku. 16.Kontrola instytucji obowiązanych. 17.Kary pieniężne i sankcje administracyjne. 18.Biblioteka AML. 19.Testy i ćwiczenia praktyczne. Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line. Grupa docelowa: UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do: - osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych, - osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim, - osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach. Poziom zaawansowania: podstawowy Warunki ukończenia: - zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie, - wykonanie multimedialnych ćwiczeń i testów praktycznych (min. 80%) Korzyści: - szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników kantorów, - opieka Trenera na platformie podczas udziału w kursie, - możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie, - szkolenie można wykonać nawet w 3 dni, - nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej, - możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie, - możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb, - forma szkolenia jest zgodna z ustawą o prawie dewizowym Kontakt i zapisy SZKOLENIA I WYDAWNICTWO JulaMedia https://julamedia.pl/produkt/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-w-kantorze-e-learning/ www.julamedia.pl szkolenia@julamedia.pl Dział szkoleń 794 794 008 (pn-pt 8.30-16.30)

Autor: SZKOLENIA I WYDAWNICTWO JulaMedia

Ogłoszenie nr 51818, z dnia: 2021-10-06

KONTAKT:


email:
kom.:794 794 008


ZDJĘCIA:


To ogłoszenie znajdziesz pod adresem:
www.ogloszenia.zakopane.pl/51818

Prosimy o poinformowanie osoby kontaktowej, że ogłoszenie zostało znalezione na
www.ogloszenia.zakopane.pl
Pomoże to nam w skutecznej promocji serwisu. Dziękujemy