Ogłoszenia drobne Zakopane Ogłoszenia drobne Zakopane
www.ogloszenia.zakopane.plStaż,praca - powiat tatrzański


Zapraszamy do udziału w projekcie: „Chcieć to móc!”. Ilość uczestników ograniczona, rekrutacja trwa. Uczestnikami projektu „Chcieć to móc!” mogą zostać osoby, które zamieszkują m.in. powiat tatrzański i spełniają jeden z niżej wymienionych warunków: - zarejestrowani w Urzędzie Pracy z ustalonym III profilem lub pozostających bez zatrudnienia niezarejestrowanych w urzędzie pracy, - niepełnosprawnych, - korzystający ze świadczeń pomocy społecznej lub z pomocy żywnościowej. W ramach projektu oferujemy różnorodne i kompleksowe formy wsparcia, pomoc indywidualnie dopasowaną do sytuacji konkretnej osoby, np.: - płatne sześciomiesięczne staże zawodowe, - oferty pracy z regionu, - refundacja kosztów opieki na osobą zależną podczas odbywania stażu (np. dzieckiem, chorującym członkiem rodziny), - pomoc doradcy zawodowego w doborze form wsparcia dla uczestnika, - pomoc psychologa, trenera zatrudnienia wspieranego, UDZIAŁ W PROJEKCIE: BEZPŁATNY SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: Magdalena Plaminiak: tel. 691-877-173 lub Paulina Dąbrowska: tel. 570-400-776

Ogłoszenie nr 54512, z dnia: 2018-11-14

KONTAKT:


email:


ZDJĘCIA:


To ogłoszenie znajdziesz pod adresem:
www.ogloszenia.zakopane.pl/54512

Prosimy o poinformowanie osoby kontaktowej, że ogłoszenie zostało znalezione na
www.ogloszenia.zakopane.pl
Pomoże to nam w skutecznej promocji serwisu. Dziękujemy