Ogłoszenia drobne Zakopane Ogłoszenia drobne Zakopane
www.ogloszenia.zakopane.plZakładanie i prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego


Planujesz założyć żłobek lub klub dziecięcy? Dowiedz się jak przejść przez cały proces rejestracji szybko i sprawnie. Poznaj wszystkie zadania i obowiązki spoczywające na właścicielu żłobka lub klubu dziecięcego. Szkolenie przygotowane na podstawie aktualnych regulacji prawnych. Celem szkolenia jest uzyskanie oraz usystematyzowanie przez jego uczestników wiedzy, na temat prawnych oraz organizacyjnych wymogów w zakresie tworzenia i prowadzenia żłobków lub klubów dziecięcych. A ponadto zdobycie praktycznych informacji w zakresie rozwiązania problemów, z którymi mogą się spotkać właściciele żłobków i klubów dziecięcych. Grupa docelowa: Oferowane przez nas szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla wszystkich osób oraz podmiotów, które zainteresowane są założeniem oraz prowadzeniem żłobka lub klubu dziecięcego. Szkolenie przeznaczone jest zarówno do nowo planowych firm, jak i dla tych które zamierzają zmienić lub rozszerzyć dotychczasowy profil działalności. Ramowy program szkolenia: Zakładanie żłobka i klubu dziecięcym od A do Z Żłobek i klub dziecka – Zasady działania Wymogi sanitarne, lokalowe i przeciwpożarowe Personel żłobka lub klubu dziecięcego Rada rodziców w żłobku i klubie dziecięcym Procedura uzyskania wpisu lub zmiany w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych Nadzór i kontrola nad żłobkami i klubami dziecięcym Regulacje prawne w zakresie zakładania i prowadzenia żłobków i klubów dziecięcych Żłobek / Klub dziecięcy – sprawy finansowe i interpretacje podatkowe Bazy danych i wzory dokumentów Materiały dodatkowe Bezpieczeństwo dzieci i pomoc przedmedyczna Quiz sprawdzający Przykładowe zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia: Kto może tworzyć i prowadzić żłobki oraz kluby dziecięce? Jak uzyskać wpis do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych? Jakie informacje o żłobku można znaleźć w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych? Jakie warunki lokalowe, sanitarne i przeciwpożarowe musi spełnić właściciel żłobka lub klubu dziecięcego? Kto sprawuje nadzór i kontrolę nad żłobkami oraz klubami dziecięcymi? Ile godzin dziennie dziecko może spędzić w klubie dziecięcym? Kto opiekuje się dziećmi w żłobku / klubie dziecięcym? Jakie są obowiązki żłobka w zakresie wyżywienia dzieci? Jaki wpływ mają rodzice na funkcjonowanie klubu dziecięcego? Gdzie znaleźć finansowanie nowych miejsc w żłobku lub klubie dziecka? Czy właściciele żłobka może prowadzić działalność nierejestrowaną? Czy żłobek lub klub dziecięcy musi być płatnikiem VAT? Jakie formy reklamy można wykorzystać do promocji nowego żłobka lub klubu dziecięcego? Jakie kryteria wziąć pod uwagę przy ustalaniu opłat za pobyt w żłobku lub klubie dziecięcym? Czy w żłobku lub klubie dziecięcym mają zastosowanie przepisy o RODO? Ile zarabiają opiekunowie w żłobku lub klubie dziecięcym? i wiele innych Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem MEN §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Czas trwania: 6h zegarowych Czas dostępu do szkolenia: 14 dni Cena: 99 zł brutto / os. Zamów dostęp: https://animatorczasu.pl/produkt/zlobek/

Autor: Jakub

Ogłoszenie nr 58443, z dnia: 2021-09-27

KONTAKT:


email:
tel.:792794008
kom.:792794008


ZDJĘCIA:


To ogłoszenie znajdziesz pod adresem:
www.ogloszenia.zakopane.pl/58443

Prosimy o poinformowanie osoby kontaktowej, że ogłoszenie zostało znalezione na
www.ogloszenia.zakopane.pl
Pomoże to nam w skutecznej promocji serwisu. Dziękujemy